De Grutto in de Kalkense Meersen

De Grutto in de Kalkense Meersen

Onze specialisten Peter Claus en Robbert Schepers bestudeerden de actuele stand van zaken van de Grutto in ons grootste natuurgebied. Zij schreven hun bevindingen neer in in een uitgebreid rapport.

Dit rapport verscheen al in ons afdelingsblad “De Tronk” van maart 2020. Je kunt het downloaden op de pagina Dossiers.