Overlast in de Kalkense Meersen

Beste wandelaars en bezoekers in de Kalkense meersen,

Door de coronacrisis zijn er de laatste weken heel veel wandelaars in ons mooie natuurgebied.

Het broedseizoen is echter in volle uitbarsting en in de Kalkense meersen broeden zeldzame vogelsoorten op de grond in de graslanden die bijzonder verstoringsgevoelig zijn.

Ondanks onze eerdere vragen hier en in de media, blijven sommigen de paden verlaten en broedende vogels verstoren… In de afgelopen dagen werden er zelfs al kampeerders en BBQ’ers uit het natuurreservaat gehaald. Ondertussen zijn er al minstens 4 nesten van grutto verloren gegaan (er zijn er maar 700 in ons land…), waarschijnlijk door de vele verstoring.


In de Kalkense meersen zijn er relatief weinig afsluitingen en dat is uniek. Maar dat betekent echter niet dat je de paden mag verlaten.


Enkele belangrijke richtlijnen:

• Verlaat de wegen en wandelpaden niet.

• Honden moeten ten allen tijde aan de leiband (zoals het politiereglement het voorschrijft)

• Laat de galloways in de begrazingszone Wijmeers met rust en ga ze niet aaien of van dichtbij foto’s nemen. Het zijn immers geen knuffeldieren. Wanneer de galloways jouw pad versperren, loop er dan in een boog om heen.


Blijf genieten van de natuur en de gezonde buitenlucht! Hopelijk kunnen wij op uw medewerking en begrip rekenen.