16/8: Zomerwerkdag in de Kalkense Meersen

We trekken al wandelend door de hooilandblokken waar de grutto’s in het voorjaar broeden. We verwijderen er wilgenopslag, zodat het broedbiotoop geschikt blijft voor deze zeldzame weidevogels.

Meer info: Klik door naar onze agenda.