21/11: Beheer hooilanden voor grutto’s in de Kalkense Meersen

Onze zomerwerkdag in augustus kon niet doorgaan door de toen geldende coronamaatregelen. We proberen het nu opnieuw! We trekken al wandelend door de hooilandblokken waar de grutto’s in het voorjaar broeden. We verwijderen er wilgenopslag, zodat het broedbiotoop geschikt blijft voor deze zeldzame weidevogels.

Meer info vind je hier