31/10: Beheerwerken in de Heidemeersen

We doen aan exotenbestrijding door het uittrekken en uitsteken van de Amerikaanse vogelkers. Na jarenlang zwoegen is deze invasieve exoot op het rivierduin ’t Stampkot en andere reservaatpercelen zo goed als verwijderd. Opvolging is echter noodzakelijk om een nieuwe opmars te voorkomen.

Meer info vind je hier