28/11: Dag van de Natuur in Berlare: knotten van wilgen (kern Berlare)

Knotwilgen hebben een hoge landschappelijke én ecologische waarde: in de knot, die bovenaan verbreedt, veroorzaakt het regenwater een rottingsproces en vormen zich holtes. Die worden door vogels zoals mezen, steenuiltjes, ringmussen en gekraagde roodstaarten gebruikt om in te broeden. Op het zachte hout groeien bovendien maar liefst 150 verschillende soorten hogere planten!

Meer info vind je hier