Vrijdag 18 november: Doordeweekse natuurwandeling in de Kalkense Meersen

In deze overgangsperiode tussen herfst en winter gaan we met gids Bart op zoek naar herinneringen
aan de lente en de zomer! Hoe zijn de schepsels van de natuur ondertussen veranderd? Onder welke
vormen zijn ze terug te vinden? Welke rol is hen nog toebedeeld en wie heeft er nog baat bij?


Start: 13u30 parking Vaartplein, Kalken
Einde: rond 17u00
Meenemen: aangepaste kledij en stevig schoeisel/laarzen, verrekijker
Inlichtingen: Bart Deruyver (bartderuyver@telenet.be)