Zondag 18 december: Daguitstap naar de kust: op zoek naar overwinterende vogels.

Naar goede traditie gaan we tijdens het jaareinde een dagje naar onze kust. Daar overwinteren in de
polders, langs de stranden en op diverse waterpartijen immers heel wat noordelijke vogels. We
denken dan in de eerste plaats aan de ‘vriezeganzen’, maar ook heel wat eendensoorten, steltlopers
en ook roofvogels en zangvogels zijn er te vinden. Tijdens deze dag stoppen we op diverse plekken
om vogels te observeren en, afhankelijk van het weer, maken we ook een korte of iets langere
wandeling.
Start: 8u00 parking De Warande, Warandelaan in Wetteren / we rijden carpoolend en kostendelend
Einde: rond 18u00 zijn we terug
Meenemen: warme kledij, verrekijker, lunchpakket voor ’s middags
Inlichtingen: Antoon Blondeel (antoon.blondeel@skynet.be / 0477 32 16 78, liefst na 17u00)