Toekomsttraject: denk mee na over de toekomst van natuur in Vlaanderen en de rol van Natuurpunt

Met het oog op de klimaat- en biodiversiteitsuitdagingen heeft Natuurpunt met de hulp van onze vrijwilligers, medewerkers, externe experts en andere natuurminnaars een visie ontwikkeld over de Vlaamse natuur zoals hij er binnen 30 jaar zou moeten uitzien. Iedereen wordt uitgenodigd om vanuit zijn/haar standpunt een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en realisatie van deze visie.

Het werkstuk noemt “Natuur in het hart – Vlaanderen in 2050”. Je kan de mooie brochure downloaden op de website www.natuurinhethart.be. Doen!