Afdelingsblad “De Tronk”

Natuurpunt Scheldeland geeft 4 keer per jaar een ledenblad uit. Alle Natuurpunt leden uit ons werkingsgebied krijgen gratis dit blad. Zo blijven ze op de hoogte van wat er reilt en zeilt in onze natuurgebieden op gebied van waarnemingen, activiteiten, wandelingen …

Andere belangstellenden kunnen een abonnement nemen voor 10€ per jaar. Stort het bedrag op rekening BE31 0011 2644 7155 met vermelding: ‘abonnement de Tronk’.

U kunt de meeste vorige edities hieronder terugvinden: