Auteur: Natuurpunt Scheldeland

14/11 Herfstwandeling in de Heidemeersen

Uit

Natuurgids Geert nodigt jullie graag uit voor een herfstwandeling in het natuurgebied de Heidemeersen met speciale aandacht voor paddenstoelen.Doorheen het jaar zijn er wel paddenstoelen te vinden. Toch is de herfst het zwammenseizoen bij uitstek. Er vallen dan meestal twee zaken in grote hoeveelheden naar beneden, regen en dode bladeren. En dat is nu net…

Door Natuurpunt Scheldeland

27/11 DAG VAN DE NATUUR – wilgen knotten in de Kalkense Meersen

Uit

Knotwilgen hebben zowel een landschappelijke als een ecologische waarde. In de knot, die bovenaan verbreedt, veroorzaakt het regenwater een rottingsproces en vormen zich holtes. Die worden door vogels zoals mezen, steenuil, ringmus en gekraagde roodstaart gebruikt om in te broeden. Op het rottende hout groeien bovendien maar liefst honderdvijftig soorten hogere planten. Meer info in…

Door Natuurpunt Scheldeland