Giften en legaten

Giften en legaten

Storten toegelaten!

Het meest efficiënte middel om natuur te beschermen is het aankopen van natuurgebieden. Wij sparen kosten noch moeite om onze natuurgebieden verspreid over zo’n 500 projecten, stap voor stap verder uit te breiden, ook in de regio Scheldeland. Deze aankopen kosten natuurlijk geld… veel geld. Zonder giften en schenkingen van jullie, leden en sympathisanten, redden we het niet. Daarom onze oproep: storten toegelaten!

1. Giften (fiscaal aftrekbaar)

Jouw geldelijke steun voor één of meerdere projecten is van harte welkom op rekeningnummer IBAN BE56 2930 2120 7588 – BIC GEBABEBB van Natuurpunt. Vergeet bij je overschrijving niet het nummer en/of de naam van dat project te vermelden.

  • Kalkense Meersen: projectnr. 6619
  • Bergenmeersen: projectnr. 6692
  • Nonnenbossen: projectnr. 6654
  • d’Heide: projectnr. 6150
  • Bastenakkers: projectnr. 6643
  • Eetgoedweide: projectnr. 6679
  • Heidemeersen: projectnr. 6644
  • Brede Schoren en Konkelschoor: projectnr. 6616
  • Kammershoek (Waterwingebied Berlare-zele): projectnr. 6711
  • Algemeen projectnr. Scheldeland (alle projecten samen): 3607

In de lijst van natuurgebieden kan je kiezen voor welk gebied jij wilt storten. Beter is nog maandelijks of jaarlijks via domiciliëring een vast bedrag over te maken voor uw droomgebied. Voor elke gift past de overheid een evenredig bedrag bij, dus uw steun wordt meestal meer dan het dubbele waard! Voor een gift van 40 euro of meer ontvang je bovendien automatisch een fiscaal attest. Gewoon doen!

2. Schenkingen en legaten

De wetgeving is gewijzigd. Klik hier om te weten hoe je de natuur kunt steunen met een gift of legaat.