Werkgroep beheer

Voorstelling Beheerwerkgroep Scheldeland

Onze afdeling heeft zes natuurreservaten in beheer. De Kalkense Meersen, d’Heide, Bastenakkers, Nonnenbossen, de Eetgoedweide en De Ham, samen een oppervlakte van 133 hectare.

De beheerwerkgroep van onze afdeling zorgt voor de opvolging en de uitvoering van het beheer in onze reservaten. Door het verwerven van een kwetsbaar natuurgebied is het terrein en de oppervlakte veilig gesteld voor de toekomst maar een juist beheer ervan is essentieel om de natuurwaarden en de biodiversiteit van het reservaat te bewaren en te verhogen.

Vrijwilligers

Nadat een beheerplan is opgesteld zal samen met de conservator en het beheerteam de opvolging ervan gebeuren. De noodzakelijke beheerswerken worden besproken en een planning voor de beheerswerken wordt opgemaakt. Ook de praktische voorbereiding van de werken op het terrein en de eventuele werkdagen (medewerkers, materiaal, afspraken, …) wordt door deze groep vrijwilligers opgevolgd.

Sluit aan bij de werkgroep beheer

Ieder lid van onze afdeling die bij het beheer van één van onze reservaten wil betrokken zijn kan aansluiten bij de werkgroep beheer. Geef gewoon een seintje aan de conservator of een bestuurslid van onze afdeling. Of nog, neem deel aan één van de geplande werkdagen. Niets geeft meer voldoening dan te genieten van een bloemrijk hooiland dat ontstaan is na jarenlang zorgzaam maaien en beheren. Je leert de reservaten op een andere manier kennen en waarderen.