Foto: Miguel Surmont

 Natuurgebieden  Nonnenbos  Natuur 

Het Nonnenbos

U bent er vast al eens doorgefietst of langs gewandeld op een mooie zondag of tijdens het verkleuren van de bladeren. Het is niet meer zo groot als welleer, maar je kan er rustig even op adem komen na een lange werkweek of genieten van de vele zangers op het einde van de dag. Het ligt in een hoekje van de deelgemeente Serskamp op de grens met Wanzele (Lede).

 • slideshows/nonnenbos_natuur/1.jpg

  Foto: Miguel Surmont

 • slideshows/nonnenbos_natuur/5.jpg

  Foto: Staf De Roover

 • slideshows/nonnenbos_natuur/2.jpg

  Foto: Miguel Surmont

 • slideshows/nonnenbos_natuur/6.jpg

  Foto: Diane Appels

 • slideshows/nonnenbos_natuur/3.jpg

  Foto: Miguel Surmont

 • slideshows/nonnenbos_natuur/4.jpg

  Foto: Miguel Surmont

 • slideshows/nonnenbos_natuur/7.jpg

  Foto: Marcel Bex

 • slideshows/nonnenbos_natuur/8.jpg

  Foto: Steven Uyttenhoeven

 • slideshows/nonnenbos_natuur/9.jpg

  Foto: Marcel Bex

We hoeven niet ver te zoeken naar de oorsprong van deze naam. De resterende bossen, vooral bestaand uit Zomereik en Amerikaanse eik behoorden eens tot de eigendom van het klooster Tussenbeke. Enkele straatnamen in Wanzele getuigen nog van de aanwezigheid van dit klooster. Op een oude kaart, getekend rond 1600, zien we langsheen de vijverbeek, die het gebied doorkruist, een hele reeks vijvers. Deze vijvers zijn nu verdwenen maar het heeft er wel voor gezorgd dat veel delen van het bos zeer vochtig of een moerassig karakter vertonen.

Ook al lijkt het Nonnenbos op het eerste zicht niet zo rijk te zijn (denk maar aan de povere ondergroei bij aanplanten van Amerikaanse eik, Populier of naaldhout, toch werd dankzij Rudi Clinckspoor in maart een perceel door onze afdeling aangekocht. Een stukje van ongeveer 1ha gelegen tussen het spoor en de Verhoogstraat. De hoge Zomereiken (een 45-tal) domineren nu de boomlaag na het wegkappen van de Populieren. De struiklaag daarentegen wordt vooral bepaald door Gewone vlier, Peterselievlier en opschietende Essen. Hier en daar slingert een Wilde kamperfoelie. In het meest noordelijke puntje van het perceel komen vooral jonge Essen voor. Dit zou zich in de toekomst kunnen lenen tot een vorm van hakhoutbeheer waarbij in een rotterend systeem selectief boompjes tot op het maaiveld worden weggekapt.

Op die manier creëert men een continue dichtere struiklaag dat een schuilplaats of nestgelegenheid biedt aan kleinere vogelsoorten. Voor de kruidlaag was het even afwachten welke voorjaarsbloeiers we tussen de woekerende bramen zouden terugvinden. Een ontgoocheling werd het zeker niet toen we in april, her en der verspreid, mochten genieten van witte tapijtjes Bosanemoon of Grootbloemige muur. Een andere paarse verrassing was het Bosviooltje. Naar de zomer toe werden de verwachtingen bijgevolg groter en het was dan ook leuk om soorten als Bosandoorn, Hemelsleutel, Moeraswalstro, Nagelkruid, Salomonszegel, Valeriaan en Valse salie te mogen waarnemen. Een minder toffe aanwezigheid is het voor de helft weggeroeste wrak van een auto, vermoedelijk 2PK of kever. Hoe dat daar is terecht gekomen blijft een raadsel, maar het moet er in elk geval terug weg.

Met jouw steun kan het natuurgebied verder groeien! Giften voor het aankoopproject in het Nonnenbos kun je kwijt op rekeningnummer IBAN BE56 2930 2120 7588 BIC GEBABEBB, met vermelding Nonnenbos (projectnummer 6654). Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Zie ook:

Natuurgebieden Nonnenbos Waarnemingen