Zondag 18 december: Daguitstap naar de kust: op zoek naar overwinterende vogels.

Uit

Naar goede traditie gaan we tijdens het jaareinde een dagje naar onze kust. Daar overwinteren in depolders, langs de stranden en op diverse waterpartijen immers heel wat noordelijke vogels. Wedenken dan in de eerste plaats aan de ‘vriezeganzen’, maar ook heel wat eendensoorten, steltlopersen ook roofvogels en zangvogels zijn er te vinden. Tijdens deze dag…

Door Natuurpunt Scheldeland