Onze activiteiten in Coronatijden.

Uit

Voorlopig beperken we ons tot activiteiten in eigen streek, en die gaan enkel door indien toegestaan door de overheid. Surf regelmatig naar deze website www.natuurpuntscheldeland.be voor een actuele stand van zaken en om de geldende coronarichtlijnen te raadplegen. We volgen strikt de preventiemaatregelen. – Vooraf inschrijven via onze agenda op de website van Natuurpunt is verplicht! Op…

Door Natuurpunt Scheldeland

9/8. Bestrijding waterteunisbloem in de Kalkense Meersen

Uit

Het is weer tijd om de waterteunisbloem, een invasieve exoot, aan te pakken. Zonder bestrijding zou een dichte vegetatiemat van deze exotische waterplant het wateroppervlak op den duur helemaal bedekken en zou door duisternis en zuurstofgebrek het andere leven snel verdwijnen.Start: 9u00 aan de dijkovergang Aard-Bellamstraat / Grote Kouterstraat in Uitbergen(weet je de exacte locatie niet…

Door Natuurpunt Scheldeland

27/11 Dag van de Natuur: Knotten van knotwilgen

Uit

Beheeractiviteit te Berlare in het kader van de Dag van de Natuur: we knotten een aantal van de talrijke knotwilgen die op onze reservaatspercelen voorkomen.  Knotwilgen hebben zowel een landschappelijke en ecologische waarde. In de knot, die bovenaan verbreedt, veroorzaakt het regenwater een rottingsproces en vormen zich holtes. Die worden door vogels zoals mezen, steenuil, ringmus…

Door Natuurpunt Scheldeland