Handen uit de mouwen. Maandelijkse klusdag

Uit

Natuurpunt Scheldeland tracht de natuur in haar werkgebied te behouden/beschermen en waar nodig een handje te helpen. Dit gebeurt door verantwoord en doordacht natuurbeheer waarbij we gelukkig kunnen rekenen op de hulp van tal van sympathisanten en vrijwilligers. Het gaat van herstel/onderhoud van infrastructuur tot het helpen bij het knotten van wilgen, het verwijderen van…

Door Natuurpunt Scheldeland

17 nov.: Doordeweekse klimaatwandeling.

Uit

Wat betekent de klimaatverandering voor de Scheldevallei en deKalkense Meersen in het bijzonder? Tijdens deze wandeling met gids Hans hebben we het over de vele effecten en gevolgen van deklimaatverandering, over de Sigma-werken en over wat we in de toekomst al dan niet mogenverwachten. Vanzelfsprekend hebben we ook oog voor alles wat we tijdens onze…

Door Natuurpunt Scheldeland

2 dec.: Beheerwerken in de Heidemeersen: wilgen knotten.

Uit

Knotwilgen hebben zowel een landschappelijke als een ecologische waarde. In de knot, die bovenaanverbreedt, veroorzaakt het regenwater een rottingsproces en vormen zich holtes. Die worden doorvogels zoals mezen, ringmus, steenuiil en gekraagde roodstaart gebruikt om in te broeden. Op hetrottende hout groeien bovendien maar liefst 150 soorten hogere planten. Start: 9u00 basisschool Ten Berge, Galgenbergstraat…

Door Natuurpunt Scheldeland

17 dec.: Daguitstap naar de kust: Op zoek naar overwinterende vogels.

Uit

Wie kent de zogenaamde ‘vriezeganzen’ niet? Elke winter strijken duizenden kolganzen, kleinerietganzen, brandganzen en grauwe ganzen neer in onze polders om er aan de strenge vrieskou in hunbroedgebieden te ontsnappen. Maar ook vele eenden, steltlopers en andere vogels vinden onze mildewinters best aangenaam en kiezen er dus voor om hier te overwinteren. Vandaag bezoeken we…

Door Natuurpunt Scheldeland

18 dec.: Doordeweekse natuurwandeling.

Uit

Wat brengt het begin van de winter in de Kalkense Meersen? Doordeweekse natuurwandeling: wat brengt het begin van de winter in de Kalkense Meersen?Samen met Bart zoeken we naar (de soms) verborgen natuurlijke aankondigingen de winter. Welke‘veranderingen’ in aloude winterpatronen kunnen we vaststellen? Zijn er nieuwe winterse bezoekers(of blijvers) te bespeuren? Start: 13u30 Vaartplein Kalken…

Door Natuurpunt Scheldeland