Foto Wesley Poelman Foto: Wesley Poelman.

Natuurpunt Scheldeland stelt een nieuw naslagwerk over de Kalkense Meersen voor. " Meandertaal, Kalkense Meersen, eeuwenoud en springlevend."

Het boek is nu verschenen kent een enorm succes! Er zijn reeds maar dan 800 exemplaren verkocht!
In dit boek belichten we de oorsprong van het landschap, de rijke natuur van de Kalkense Meersen, de geschiedenis en het gebruik door de eeuwen heen.
Vroegere en huidige gebruikers van het gebied komen aan het woord, en we geven een overzicht van 30 jaar natuurbeheer in het gebied, evenals de rol die Natuurpunt daarin gespeeld heeft.
Verder werpt het boek een licht op de toekomstige ontwikkelingen.
Aan de hand van 3 uitgestippelde wandelroutes en een uitgebreide toelichting over natuur en cultuur nodigen we de lezer uit om zelf op verkenning te gaan.

Het boek telt 192 pagina's en is rijk geïllustreerd met beeldmateriaal van lokale en externe topfotografen en binnen- en buitenlandse archieven.
Formaat: 21 x 27 cm, staand, met harde omslag.

Het boek " Meandertaal. De Kalkense Meersen. Eeuwenoud en springlevend." kost 34 €. Leden van Natuurpunt betalen 31 €.
De opbrengst gaat integraal naar de verdere uitbouw van het natuurgebied Kalkense Meersen.

We verwittigen je wanneer je het boek mag komen afhalen bij een bestuurslid in je gemeente.
Laat je het liever opsturen? Dat kan! De verzendingskosten bedragen 9 € extra per boek.
Je bestelling wordt pas definitief na storting van het juiste bedrag op rekeningnummer BE79 0018 5236 3833 van Natuurpunt Scheldeland.

Opgelet, sommige bedrijfsservers blokkeren onze emails. Gebruik dus bij voorkeur je privé-email.

Bestel dus NU dit prachtige referentiewerk! Klik hier