27/11 DAG VAN DE NATUUR – wilgen knotten in de Kalkense Meersen

Knotwilgen hebben zowel een landschappelijke als een ecologische waarde. In de knot, die bovenaan verbreedt, veroorzaakt het regenwater een rottingsproces en vormen zich holtes. Die worden door vogels zoals mezen, steenuil, ringmus en gekraagde roodstaart gebruikt om in te broeden. Op het rottende hout groeien bovendien maar liefst honderdvijftig soorten hogere planten.

Meer info in onze agenda