Wildcameravallen in de Kalkense Meersen – privacy

In de Kalkense Meersen loopt een onderzoek door het INBO waarvoor cameravallen zijn geplaatst. Deze cameravallen hebben als doel om beelden te maken van de aanwezige fauna. Daarbij is het niet uitgesloten dat toevallige voorbijgangers in beeld komen. Deze beelden zullen niet openbaar gemaakt worden en ingeval van herkenbare personen verwijderd worden.

Meer info bij conservator Kristin Van de Velde (kr.vdv@skynet.be).