Welke vogels zijn er verdwenen, welke nieuwe soorten zijn er verschenen in de Kalkense Meersen?

Conservator Peter Claus heeft een studie gemaakt over de vogelsoorten die de laatste 50 jaar uit de Kalkense Meersen verdwenen zijn, en welke nieuwelingen hun plaats ingenomen hebben. Hij gaat ook in op de oorzaken van deze verschuivingen.

Dit rapport verschijnt in ons afdelingsblad De Tronk, maar u kunt het hier ook integraal lezen.