15 juni: Planteninventarisatie in het valleigebied Bastenakkers

Het valleigebied bestaat uit een mozaïek van kleine bosjes, vijvers en weilanden die gedeeltelijk omringd zijn met knotwilgen. Bepaalde planten wijzen erop dat hier een uitgestrekt bos stond voor het omgezet werd naar landbouwgrond. Het gebied is nu volop in ontwikkeling – eens de werken van het Sigmaplan voltooid zullen zijn, vormt dit gebied een ideale bufferzone voor het overtollige water.

Klik hier voor meer info