Over ons

Natuurpunt Scheldeland is de lokale afdeling van Natuurpunt vzw, vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Onze afdeling is actief in de gemeenten Wetteren, Wichelen, Laarne en Berlare.

Natuurpunt Scheldeland is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met meer dan 1500 leden. We beschermen kwetsbare en bedreigde natuur in onze regio. De beheerwerkgroep en de plantenwerkgroep van onze afdeling vormen belangrijke werkinstrumenten. Maar ook de vleermuizen-, de insecten-, uilenwerkgroepen leren ons veel over de biodiversiteit in onze regio. Regelmatig richten we cursussen in. We volgen het lokaal, regionaal, nationaal en Europees beleid op de voet.

Beschermen

We beheren meer dan 120 hectare natuur in verschillende natuurgebieden: het bekendste en grootste natuurgebied is ongetwijfeld de Kalkense Meersen, een uitgestrekt complex van natte weilanden, moerasvegetaties, plassen en sloten. De Kalkense Meersen strekken zich uit over de 4 gemeenten waar we actief zijn.

In Wetteren beheren we ook de kleinere natuurgebieden Bastenakkers en De Ham. Het laatste is eigendom van de gemeente, maar het beheer ervan werd aan ons toevertrouwd.

In Wichelen (deelgemeente Serskamp) en Wetteren beheren we verschillende kleine natuurparels: de Eetgoedweide, de Nonnenbossen, het Hazenveldbosje (eigendom van de gemeente) en ‘d Heide. Deze gebiedjes worden samengevoegd in het overkoepelende project ‘Serskampse Bosgordel’. Het is onze betrachting om, met de steun van de gemeente Wichelen, de historische bosgordel rond de dorpskom van Serskamp weer in ere te herstellen.

Door een reorganisatie van de afdeling Natuurpunt Dendermonding vervoegde de kern Berlare onze afdeling. Deze kern beheert het gebied Heidemeersen. De Schelde zette zandduinen af, waar heide welig groeide. Daarnaast overstroomde de Schelde in de meersen of erlangs gelegen graslanden.

Beleven

We stellen onze natuurgebieden zo goed mogelijk open voor het publiek, mét respect voor de draagkracht van de natuur. Infoborden en brochures verschaffen de nodige informatie. Op aanvraag stellen we gidsen beschikbaar voor geleide wandelingen in onze gebieden.

Natuurpunt Scheldeland heeft een sterke werking rond educatieve activiteiten: we organiseren jaarlijks tientallen wandelingen, beheerdagen en uitstappen waarbij natuurbeleving en natuurstudie centraal staan. Nu en dan organiseren we ook een cursus, filmavond, lezing of fietstocht.

Nieuwsgierig naar onze activiteiten? Duik in de fotoalbums van onze daguitstappen, natuurreizen of ledenfeesten.

Bestuderen

Onze groep vrijwilligers maakt werk van het opvolgen van de natuurwaarden in én buiten onze natuurgebieden: door het inventariseren van planten en dieren komen we meer te weten over de toestand van onze natuur én kunnen we opvolgen of onze beheerwerken de gewenste resultaten opleveren. Cursussen gegeven door onze eigen vrijwilligers of door de lesgevers van Natuurpunt-C.V.N. geven onze leden de gelegenheid hun kennis te verdiepen. Onze vrijwilligers stellen dossiers op om bepaalde problematieken uit te diepen.

Beleid

Via onze vertegenwoordigers in de gemeentelijke milieuraden en commissies voor ruimtelijke ordening houden we de vinger aan de pols rond het natuurbeleid dat onze gemeenten voeren. Soms zijn we kritisch, maar vaak doen we ook concrete voorstellen voor meer en betere natuur. In verkiezingsperiodes stellen wij manifesten op om de lokale politici helpen een milieu-vriendelijk partijprogramma op te stellen.

Doe mee

Blijf op de hoogte

Onze fotografen publiceren regelmatig mooie natuurfoto’s of sfeerbeelden van activiteiten op Flickr. Geniet ervan!

Voor de meest actuele informatie kun je terecht op onze Facebookpagina.

Je vindt ons ook op Instagram.

Top